مرور برچسب

suPAR

کشف پروتئینی که منجر به بیماری قلبی می‌شود

کشف یک پروتئین ایمنی که منجر به بروز بیماری قلبی می‌شود می‌تواند به توسعه درمان‌های جدید برای بیماری‌های قلبی کمک کند این تحقیقات جدید بر روی یک پروتئین ایمنی به نام «suPAR» متمرکز شده است. این پروتئین توسط مغز استخوان تولید می‌شود و به…