مرور برچسب

self help

خودیاری چیست ؟

استفاده از ابزارهای درمانی خودیاری، یک نوع خودمراقبتی است. ما همان اندازه که به تغذیه سالم، تحرک، خواب کافی و داشتن روتین نیاز داریم، به گذراندن وقت با کیفیت با خودمان و سرمایه‌گذاری روی ذهن و روانمان هم نیاز داریم.