مرور برچسب

resiliency.ir

تاب آوری نیروی کار چیست؟

تاب آوری نیروی کار چیست؟ برای درک تاب آوری نیروی کار، ابتدا باید تعریف کنیم که تاب آوری چیست.تاب‌آوری نیروی کار گروهی از کارمندان است که احساس ثبات و امنیت می‌کنندو می‌توانند با چالش‌های محیط کار بدون از دست دادن تعامل یا انگیزه مقابله…

تاب آوری تغییرات غیر منتظره دشوارتر است

تاب آوری و تغییر برآوردی خردمندانه از آنچه که در مسیر تحولات پیش خواهد آمد را نیازمند است کاری که در کنار مربیان و کوچ تاب آوری خود انجام خواهیم داد تغییر کلید واژه طلایی تاب آوری است تاب آوری توانایی مدیریت تغییرات است تغییر کلید واژه…

آسیب ها واقعی اما شبکه ها مجازی هستند

آسیب ها واقعی اما شبکه ها مجازی هستند در شبکه های مجازی آسیب های وارده کاملا واقعی هستند این صدمات در شبکه های مجازی میتواند تاب آوری و سلامت نسل را به چالش بکشد ارتقا دانش و توسعه سواد رسانه ای هم میتواند رژیم مصرف رسانه را هدفمند و مفید…

چرا خوب بودن خوب است بخش سوم

چرا خوب بودن خوب است ؟ با رها کردن ایده ها و افکار و عقاید غلط و نامربوط، ما شعور “گذشت کردن ” و ” فراموش کردن خطای دیگران” را تمرین میکنیم گذشت کردن” یعنی بخشیدن همه چیز در گذشته، برای بهتر کردن آینده.

چرا خوب بودن خوب است ؟ بخش دوم

چرا خوب بودن خوب است ؟دروغ نگوییم، بد گویی نکنیم و با سخنمان مردم را فریب ندهیم، با ملایمت سخن بگوییم. واقعیت را بیان کنیم و البته  واقعیتهای مهم را بیان کنیم.

باشگاه تاب آوری resilience club

باشگاه تاب آوری تولید محتوا، ترجمه و انتشار را ماموریت و مسئولیت داوطلبانه خود میداند باشگاه برگردان پذیرفته شده واژه انگلیسی کلوب است