مرور برچسب

resilience club

اعضای باشگاه تاب آوری

اعضای باشگاه تاب آوری معرفی شدند باشگاه برگردان پذیرفته شده واژه انگلیسی کلوب است که معمولا به انجمن هایی با اعضا همیار و همسو برای پیشبرد هدف‌ها و خواستهای مشترک، یا برای همیاری و بهسازی شرایط زندگی شخصی و حرفه ای، یا دستیازی به امتیازات…

باشگاه تاب آوری / ویژگی یا فرآیند

 ویژگی یا فرآیند بودن تاب آوری مساله ای مهم است خانواده­‌‌ها و جوامع،فرایندهای فرهنگی­‌‌ای را منتقل می­‌‌کنند که ممکن است در کودکان تاب­‌‌آوری را تقویت کرده و بتواند به­‌‌هنگام نیاز، حمایت کافی را برایش فراهم کند. اکولوژی‌­‌‌های اجتماعی و…

نقش حمایت والدین در توانایی و تاب آوری فرزندان

به فرزندتان کمک کنید تا بفهمد که یک اتفاق بد در بخشی از زندگی او به این معنا نیست که همه چیز بد است. به عنوان مثال، اگر فرزند شما در امتحان  نتیجه ضعیفی گرفت، می‌توانید به این نکته اشاره کنید که او را از انجام ورزش آخر هفته یا بیرون رفتن با…

تاب آوری ناشنوایان و عدالت اجتماعی

جوانان ناشنوایی که فرصتهایی برای مدیریت دارند، احساس می­کنند که ملزم هستند چیزی به جوامع خود برگردانند، چرا که فرهنگ خود را ارزشمند می­دانند

آسیب پذیری ضعف نیست / نجمه عبادتی

تاب آوری در مسئله ای قابل انتقال و تعمیم به سایر رویدادها و مسائل دیگر زندگی نیست میزان تاب آوری بستگی به نوع نگرش و نحوه ی پردازش ما در برابر رویدادها دارد