مرور برچسب

resilience club باشگاه تاب آوری

نقش حمایت والدین در توانایی و تاب آوری فرزندان

به فرزندتان کمک کنید تا بفهمد که یک اتفاق بد در بخشی از زندگی او به این معنا نیست که همه چیز بد است. به عنوان مثال، اگر فرزند شما در امتحان  نتیجه ضعیفی گرفت، می‌توانید به این نکته اشاره کنید که او را از انجام ورزش آخر هفته یا بیرون رفتن با…

باشگاه تاب آوری / فرآیندهای حمایتی

الگوهای سازگاری با دشواری­‌‌ها تاچه­‌‌حد درمیان فرهنگ­‌‌ها متفاوت است؟ عفت حیدری مترجم کتاب تاب آوری جوانان و فرهنگ در یادداشتی اختصاصی برای میگنا نوشت الگوهای سازگاری با دشواری­‌‌ها تاچه­‌‌حد درمیان فرهنگ­‌‌ها متفاوت است؟آیا

تصویر سازی آرامبخش ابزاری برای توسعه تاب آوری کودکان است

تصویر سازی آرامبخش ابزاری برای توسعه تاب آوری کودکان است فرار از لحظات دشوار نمیتواند شیوه ی کنار آمدن با آن را به شما یاد دهد افراد تاب آور که خودشان به تنهایی به موقعیت ها رسیدگی میکنند گاهی برای چگونگی با مواجه با استرس از دیگران…