مرور برچسب

flow

غرقگی و تاب آوری

غرقگی حالتی که فرد ناپدید میشود، فقط هدف و فعالیت باقی میماند گویی چیزی شبیه به خلسه است که وقتی فردی کاری را با عشق و علاقه انجام می­دهد؛ اتفاق می­افتد که در آن فرد خود را به نوعی رهایی و فراموشی می­سپرد و این غرقگی همراه با لذتی سرشار و…