مرور برچسب

میکروب افسردگی

افسردگی میتواند تحت تاثیر میکروبیوم روده باشد

میکروبیوم روده مسئول بزرگترین اختلاف عملکردی بین انسان های سالم و افسرده است، در یک مطالعه سه ساله، محققان موسسه ژنتیک واویلوف در مسکو میکروب های روده را بررسی کرده و دریافتند بیماران مبتلا به اختلال افسردگی با افراد سالم روانی متفاوت…