مرور برچسب

تاب آوری کودکان حین طلاق

تاب آوری کودکان طلاق در حین و پس از آن

خوشبختانه والدین طلاق در مورد یک چیز توافق دارند: آنها فرزندان خود را دوست دارند و می‌خواهند آنها را از آسیب‌های ناشی از طلاق محافظت کنند. آنها می‌خواهند فرزندانشان در طول و بعد از طلاق تاب‌آور باشند.