مرور برچسب

گفتگوی همسران

اهمیت و چارچوب گفتگوی همسران

زن و شوهرها باید تمام "جیک و پوک" خانواده خود را با همسر مطرح کنند؟ به گزارش قاصدک خبر؛یک روانشناس با تاکید بر اینکه زوجین باید مسائل خانوادگی اثرگذار در زندگی مشترک را با همسر خود مطرح کنند، درباره چرایی