مرور برچسب

گردشگری

نقش مهم آموزش درگردشگری

به گزارش قاصدک خبر؛ گردشگری آموزشی شامل یادگیری موضوعات گوناگون و کسب دانش جدید در مورد فرهنگ یا تاریخ، مکان‌ویاکشور مقصد است. تمرکز اصلی این نوع گردشگری، مطالعه و یادگیری در مورد فرهنگ‌‎های مختلف دیگر، برگزاری تورهایی با زمینه

گردشگری و توسعه پایدار شهری

به گزارش قاصدک خبر؛ گلبانگ زاگرس؛ امروزه صنعت درآمدزای گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کلانشهرها و مادر شهرهای جهانی از جمله کلانشهرهای ایران بوجود می آورد. این صنعت در