مرور برچسب

کوچ تاب آوری دکتر شکفته

هنربرای توسعه تاب آوری

هنر از مسیرخلاقیت و آفرینش و تاب آوری با خرد ورزی وحل مساله در صیانت و ارتقاء سلامت خانواده تعیین کننده هستند. فعالیت‌های هنری باعث افزایش عزت‌نفس و بالطبع افزایش تاب‌آوری خواهد شد. هنر می‌تواند در کاهش آثار تروما و انواع خشونت‌های خانگی…