مرور برچسب

کودک درمانی چیست

کودک‌ درمانی چیست و چگونه عمل می‌کند؟

کودک‌درمانی چیست و چگونه عمل می‌کند؟ «کودک‌درمانی» یا «روان‌درمانی کودک»، نوعی از درمان محسوب می‌شود که مشخصا بر حیطه‌‌ی عاطفی، فیزیکی، رفتاری و شناختیِ مرتبط با تحول سلامت کودک تمرکز دارد. مشاوران حوزه‌ی کودک می‌توانند در رابطه‌ با مشکلات…