مرور برچسب

کریستوفر ویلارد تاب اوری

چرا خوب بودن خوب است ؟ بخش چهارم

چرا خوب بودن خوب است؟ خوبی کردن و خوب بودن، ویژگیِ “آگاهی و دانش” است و عنوان دیگر آن همان “عقل و شعور” است بهترین حالت ما وقتیست که همه قسمتهای مغز، بیشترین و بهترین ارتباط را با هم برقرار کرده باشند