مرور برچسب

کتاب کوچینگ تاب آوری

کوچینگ تاب آوری

نحوه­ تفکر افراد درباره­ رویدادها اساس کوچینگ شناختی رفتاری است بررسی تفکرمان نقطه­ شروعی برای آشنایی با دنیای درونی­مان است، و از این طریق می­توانیم بفهمیم که در مواجهه با سختی­ها، نگرش­ها و باورهای­مان کمک کننده­ یا مانع و آسیب رساننده…