مرور برچسب

کتاب درمانی و سلامت روان

کاربرد ادبیات و کتاب درمانی

کاربرد ادبیات و کتاب درمانی یک روش جایگزین برای درمان‌های سنتی محسوب نمی‌شود اما می‌تواند بسیار راهگشا باشد. تاثیر «کتاب‌ درمانی» زمانی مشخص می‌شود که به مطالعه‌ی داستان‌هایی بپردازید که شخصیت‌های آن‌ها با احساسات فعلی و وقایع پیرامون شما…