مرور برچسب

کتاب افزایش تاب آوری کودکان

کتاب افزایش تاب آوری کودکان منتشر شد

بچه‌ها نه تنها با استفاده از پشتکار می‌توانند از پس آنچه در زندگی رخ می‌دهد؛ برآیند بلکه همچنین می‌توانند یاد بگیرند که پشتکار خود را تقویت کنند و انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری خود را بهبود ببخشند.