مرور برچسب

کاهش کلسترول

نوشیدن شیر کلسترول را کاهش می دهد

نوشیدن شیر می تواند کلسترول بد خون را کاهش دهد مشخص نیست آیا محتوای چربی موجود در لبنیات است که در کاهش سطح کلسترول نقش دارد یا این موضوع به دلیل یک عامل ناشناخته رخ می دهد. به طور کلی کلسیم و لاکتوز موجود در شیر بر متابولیسم چربی تأثیر می…