مرور برچسب

کافئین و پارازانتین

قهوه و کوتاهی قد

نوشیدن روزانه نصف فنجان قهوه در دوران بارداری می تواند تقریباً دو و نیم سانتیمتر از قد کودک را تا سن هشت سالگی کاهش دهد.