مرور برچسب

کارگاه تاب آوری اجتماعی

کارگاه تاب آوری اجتماعی برای 5000 نفر برای پرسنل بهزیستی کل کشور

کارگاه تاب آوری اجتماعی توسط دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ویژه ۵۰۰۰ نفر از نیروهای کارشناس اورژانس اجتماعی لازم به توضیح است دوره آموزشی تاب آوری اجتماعی ویژه کارشناسان اورژانس اجتماعی کشور توسط دفتر امور آسیب دیدگاه…