مرور برچسب

کارشناس تحولات جمعیت ایران

رتبه ایران در بین کشورهای «مهاجر» فرست

صالح قاسمی در گفت و گو با قاصدک خبر، با اشاره به وضعیت «مهاجرت» در دنیا می‌گوید: مهاجرت امری کاملا طبیعی است که در دنیا اتفاق می‌افتد؛ جمعیتی از یک کشور به کشوری دیگر مهاجرت می‌کند و اساسا این موضوع مسئله نامطلوبی به شمار