مرور برچسب

کارآفرین تاب آور

تاب آوری و کار آفرینی

چرا تاب آوری برای کارآفرینان مهم است؟ ایجاد یک کسب و کار، با هیجان، خلاقیت، آزادی و احساس موفقیت همراه است. این امر ممکن است در عین حال بسیار طاقت فرسا باشد و چه بسا اوضاع آن طور که انتظار دارید پیش نرود.