مرور برچسب

چاقی و هورمون تراپی

قرص‌بارداری و چاقی زنان

قرص ضدبارداری میتواند چاق کننده باشد آیا این هشدار را برای زنان که قرص بارداری استفاده میکنند بایستی جدی گرفت آیا واقعا درمان‌های هورمونی باعث افزایش وزن شما می‌شوند؟