مرور برچسب

پیشگیری افسردگی

پیشگیری از افسردگی

افسردگی یک مشکل شایع روان شناختی است که در صورت شناسایی می تواند به طور موفقیت آمیزی درمان شود و برای درمان آن هم روان درمانی و دارو درمانی در کنار یکدیگر به کار برده می شود. اما زمانی که این مساله در نوجوان شناسایی نشود منجر به پیامد هایی…