مرور برچسب

پیشرو در تاب آوری

امی ورنر (Emmy E. Werner) کیست ؟

امی ورنر متولد ۱۹۲۹ و دارای مدرک دکتری تخصصی روانشناسی رشد از دانشگاه نبراسکا امریکا به دلیل چهل سال تحقیق و بررسی در چگونگی رشد و تاب آوری کودکان بلند آوازه است.