مرور برچسب

پژوهش­‌‌ تاب­‌‌آوری

مفاهیم کلیدی و اصطلاحات تاب آوری

مفاهیم کلیدی و اصطلاحات تاب آورییادداشتی از  عفت حیدری مترجم و نویسنده خانه تاب آوری است نوشت تاب­‌‌آوری علی­‌‌رغم شهرت آن، به­‌‌طرز فریبنده­‌‌ای سازه­‌‌ی ساده­‌‌ای دارد تاب­‌‌آوری علی­‌‌رغم شهرت آن، به­‌‌طرز فریبنده­‌‌ای سازه­‌‌ی…