مرور برچسب

پوست ابری

پوست ابری چیست؟ این مدل آرایش چگونه انجام میشود ؟

پوست ابری یکی از مُدهای آرایشی جدید است که روی جلوه‌های لطیف و نرم آرایشی و حالت‌های مات تمرکز دارد و از این نظر درواقع نقطه‌مقابل آرایش‌های براق است. «پوست ابری» روی استفاده از پودرهای محو و رقیق تمرکز می‌کند و می‌خواهد یک حالت سبک و…