مرور برچسب

پساکرونا

ششمین فن بازار سلامت

ششمین فن بازار سلامت دریافت برنامه کامل و لینک ثبت نام از اینجا ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت ، فناورهای نوین در زمینه مدیریت بیماری های با تاکیدبرپاندمی کووید 19 ( بازتوانی) برگزار خواهدشد . دسترسی تمامی علاقه مندان به سخنرانی