مرور برچسب

هنردرمانی چیست

هنردرمانی چیست ؟

به فعالیت های خلاق روان درمانی با استفاده از ابزار و لوازم هنری که به صورت دیداری و شنیداری انجام می‌شود، هنر درمانی میگویند. به عبارت دیگر هنر درمانی شیوه ای از درمان است که در آن فرد وارد فرآیند خلق اثر هنری می‌شود و ضمن اینکه شرایطی بدیع…