مرور برچسب

نرگس زمانی کوچینگ شناختی رفتاری

قدرت کوچینگ مثبت در نمایشگاه بین المللی کتاب معرفی شد

قدرت کوچینگ مثبت با حضور نرگس زمانی مدرس و متخصص کوچینگ تاب آوری در نمایشگاه بین المللی کتاب معرفی شد به گزارش ستاد خبری سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، فردا شنبه (بیست‌وسوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲) در چهارمین روز از برگزاری…