مرور برچسب

نرگس زمانی خانه تاب اوری

چرا خوب بودن خوب است ؟ بخش پنجم

چرا خوب بودن خوب است ؟ خوب بودن و خوبی کردن ، “هوشمندی”است. خوب بودن و خوبی کردن ، “هوشمندی”است.شخصیت ها در راحتی و سکوت و آرامش هرگز پیشرفت نخواهند کرد. بیشتر ما میدانیم که فرزندانمان به کمی استرس نیاز دارند تا بتوانند خودشان را قوی سازند…