مرور برچسب

ناامیدی

به مغز هر چه بگوئید باور می کند!

به گزارش قاصدک خبر؛ «می‌اندیشم، پس هستم»؛ برتریِ قدرت ذهنی بر ماده و داستان معروفِ «لوکوموتیو کوچکی که فکر می‌کرد، می‌تواند»؛ این‌ها همه نشان می‌دهند که فلاسفه، زبان و ادبیات همه به قدرت اندیشه و ذهن باور دارند. روان‌شناسان می‌گویند