مرور برچسب

موقعیت اجتماعی

شخصیت و موقعیت اجتماعی

شخصیت و موقعیت اجتماعی بر همدیگر تاثیر دارند به گزارش قاصدک خبر؛ تحقیقات نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی به طور جهانی با موقعیت اجتماعی بالاتر مرتبط بوده و ویژگی هایی که به فرد کمک می کنند تا از نردبان اجتماعی بالا برود عبارتند