مرور برچسب

مقالات تاب آوری

مقالات خانه تاب آوری ایران

خانه تاب آوری علاوه بر توسعه و ترویج تاب آوری  و ترجمه بالغ بر 30 عنوان کتاب در زمینه تاب آوری  مجموعه ای از مقالات و پژوهشهای انجام شده در کشور را دسته بندی و آرشیو کرده است

تعریف تاب آوری

تعریف تاب آوری بقلم محمدرضا مقدسی ( مدیر و موسس خانه تاب اوری) تعریف تاب آوری برای تعریف تاب آوری چه در مفهوم و چه در عملیات بایستی به دوستون اصلی : *** وجود چالش وتنش*** نتیجه خوبتکیه زد به عبارت ساده تر این دو موضوع در هر

تاب آوری : حداقل آشفتگی با مقدار معینی از تنش

تاب آوری شاید حداقل آشفتگی با مقدار معینی از تنش باشد. تاب آوری در مقابل آسیب پذیری قرار میگیرد واگر چه بر سر تعریف آن توافق جامعی وجود ندارد اما برای ساخت آن حداقل به وجود دو عنصر (( شرایط سخت)) و ((نتیجه خوب )) نیاز هست