مرور برچسب

مطالب تاب آوری

مطالب تاب آوری / بخش سوم

خانه تاب آوری ایران همگام با میگنا رسانه سلامت روان کشور به برکت همراهی و حمایت متخصصین تاب آوری کشور بمنظور تولید محتوی موثر ومفید در تاب آوری کشور اقدام به ترجمه و انتشار یادداشت های متعدد و مقالاتی د رزمینه تاب آوری نموده است قاصدک خبر…