مرور برچسب

مزایای تاب آوری سایبری

تاب آوری سایبری چیست؟

تاب‌آوری سایبری، توانایی سیستم برای بازگشت به وضعیت اولیه بعد از یک رویداد غیر منتظره یا حمله سایبری است. انعطاف‌پذیری سایبری به توانایی شما برای ایمن کردن سیستم خود اشاره دارد، بلکه بدون توجه به تهدیدات یا حملاتی که با آن مواجه است، آن را…