مرور برچسب

مدیر و موسس خانه تاب آور ی ایران

تاب آوری مساله بودن یا شدن است

بودن یا شدن  مساله اصلی تاب آوری است به گزارش میگنا محمدرضامقدسی در یادداشتی برای باشگاه تاب آوری نوشت : اکثر تعاریف تاب‌آوری با عبارت «ظرفیت برای ...» و «توانایی برای ...» شروع می‌شود.