مرور برچسب

مدیریت و تاب اوری

تاب آوری نیروی کار چیست؟

تاب آوری نیروی کار چیست؟ برای درک تاب آوری نیروی کار، ابتدا باید تعریف کنیم که تاب آوری چیست.تاب‌آوری نیروی کار گروهی از کارمندان است که احساس ثبات و امنیت می‌کنندو می‌توانند با چالش‌های محیط کار بدون از دست دادن تعامل یا انگیزه مقابله…