مرور برچسب

محمدرضا مقدسی

تهدید کلیشه و تاب آوری چیست ؟

تهدید کلیشه مین گذاری هیجانی نامیده شده است تاب آوری متیواند بر تهدید طرحواره غلبه و از سقف شیشه ای نیز عبور کند تهدید کلیشه شکلی از اضطراب است که به خاطر تعلق افراد به شرایط خاص ، طبقه اجتماعی ، مرتبه شغلی ، سطح تحصیلات ، معلولیت ، بیماری…

تاب آوری یعنی اقدام

تاب آوری یعنی اقدام ،اقدام وجه تمایز تاب آوری است تاب آوری از تبار اقدام است در هرکجای گیتی در تمامی ادوار زندگی  در واقع همیشه همه چیز آنطور که ما میخواهیم پیش نمیرود.

تاب آوری و محیط زیست

تاب آوری محیط زیست ، آموزش عالی و سازمانهای مردم نهاد را در بخش مسئولیتهای اجتماعی چشم براه است روانشناسی محیط‌زیست در طبقه بندی روان‌شناسی محیطی (Environmental psychology) قرار میگیرد.تاب آوری روانی ریشه در محیط انسان ساز و محیط زیست…

تاب آوری و‌ محیط زیست

تاب آوری محیط زیست ، آموزش عالی و سازمانهای مردم نهاد را در بخش مسئولیتهای اجتماعی چشم براه است. به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ تاب آوری از روانشناسی محیط  تا به روانشناسی محیط زیست کاملا علمی ، معنوی و مدنی است برای…

تاب آوری توانایی ادامه دادن

تاب آوری توانایی ادامه دادن است محمدرضا مقدسی در یادداشتی برای باشگاه تاب آوری نوشت :تاب آوری توانایی ادامه دادن است تاب آوری دریافتن وساختن معنای مثبت در سختی هاست واگر بپذیریم که هدف اصلی استرس و آسیب ها اختلال، آشفتگی وعدم…

باشگاه تاب آوری ، خانواده و مسیر معنویت

 معنویت و مذهب می تواند منبعی مهم برای سازگاری خانوادگی و فردی باشد.معنویت را می توان همراه و یا خارج از گرایشهای مذهبی تجربه کرد. یافته های فراوانی گواهی داده اند انسانهای معنوی نمره تاب آوری بالاتری دارند همچنین کمتر به گرفتاریهای قلب و…

تاب آوری مساله بودن یا شدن است

بودن یا شدن  مساله اصلی تاب آوری است به گزارش میگنا محمدرضامقدسی در یادداشتی برای باشگاه تاب آوری نوشت : اکثر تعاریف تاب‌آوری با عبارت «ظرفیت برای ...» و «توانایی برای ...» شروع می‌شود.

پرورش تاب آوری

پرورش تاب آوری راهکارهای گسترش و پرورش ارزش های انسانی را در خانواده و آموزش آنها به فرزندان را به ما می آموزد.خواندن کتاب «پرورش تاب آوری» فارغ از اینکه در کدام طبقه اجتماعی هستیم، ما را به انسانی بهتر تبدیل می کند.