مرور برچسب

متفورمین

متفورمین قرص لاغری نیست

متفورمین قرص لاغری نیست هرچند دانشمندان هشدار داده اند: داروهای دیابت نوع ۲ مانند متفورمین و اوزمپیک برای کاهش وزن معجزه گر نیستند و استفاده آنها خارج از هدف اصلی عوارض ناشناخته ای به همراه دارد، اما هنوز این داروها برای کاهش وزن مورد…