مرور برچسب

متخصص ارتوپدی

بروز آسیب های خطرناک در ورزش های تخصصی

به گزارش قاصدک خبر، حسن براتی، با اشاره به اینکه رگ به رگ شدن، پیچ خوردگی، کشیده شدن بیش از حد یا پارگی رباط‌ها از شایع‌ترین آسیب‌های است که ممکن است حین ورزش کردن ایجاد شود، اظهار کرد: اگر چنانچه حرکات ورزشی زیر نظر مربی و فرد متخصص