مرور برچسب

ماموگرافی

ماموگرافی چیست ؟

ماموگرافی یا پستان نگاری گونه‌ای روش پرتونگاری است که در علوم تصویربرداری پزشکی، به خصوص تشخیص سرطان پستان در زنان کاربرد فراوان دارد.