مرور برچسب

مادر

صدای مادر و تسکین درد

موسیقی کلاسیک دلپذیر می‌تواند دارای خواص ضد درد ذاتی باشد یافته‌ها نشان می‌دهد که صدای کم طنین می‌تواند مانند صدا‌های آرامش بخش، مسکن‌های مفیدی به جای ایده سنتی‌تر استفاده از موسیقی کلاسیک آرام‌بخش باشد