مرور برچسب

قاصدک رهیاری

رهیاری چیست ؟

رهیاری فرایندی دوجانبه راه حل محور، سبستماتیک و نتیجه­ گراست که در آن رهیار تسهیلگر ارتقا تجربیات زندگی، و دستیابی به هدف در زندگی شخصی و تخصصی افراد نرمال و غیربالینی است که رهیار ارتقا تجربیات زندگی و عملکرد مراجع را در دامنه­های مختلف…