مرور برچسب

فرق وسواس با عشق

وسواس با عشق چه تفاوتی دارد ؟

وسواس یک وضعیت ذهنی کاملاً ناسالم است. وقتی وسواس با احساسات عاشقانه ای که تا حدودی شبیه عشق است اشتباه گرفته شود، خطرناک تر می شود وسواس حالتی ذهنی است که سعی می کند چیز مهمی در مورد خودمان به ما بگوید تا کیفیت زندگی مان را بهبود بخشد.