مرور برچسب

فرسودگی محیط کار

پنج نشانه فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی که به عنوان فرسودگی محیط کار نیز شناخته می‌شود زمانی اتفاق می‌افتد که منابع فیزیکی، عاطفی و ذهنی فرد مصرف شود. این بر خلاف استرس گاه رخ می‌دهد و همه زمانی که فشار و مخاطرات شغل زیاد است آن را احساس می‌کنند. فرسودگی شغلی از دست…