مرور برچسب

فرزند پروری

تک فرزندی خوب است یا خیر؟

تک فرزندی خوب است یا خیر؟ تک فرزندان کودکانی هستند که یا خواهر و برادر ندارند و یا به فرزندی پذیرفته می شوند. در قرن بیستم نرخ تولد و اندازه خانواده ها به وضوح کاهش و تعداد خانواده های تک فرزند افزایش یافته است.

چگونه با کودکان درباره‌ی «خشونت» صحبت کنیم؟

چگونه با کودکان درباره‌ی «خشونت» صحبت کنیم؟ «خشونت» در دنیای امروز، کودکانِ ما را احاطه کرده است. در رسانه‌ها، جوامع و حتی در مدارس می‌توان ردی از خشونت را مشاهده کرد. کودکان در معرض تصاویر و رویدادهای اجتناب‌ناپذیری قرار می‌گیرند که…

پدران دختردار بخوانند

پدرها در رشد هویت جنسی سالم دخترانشان نقش موثری دارند، بنابراین خیلی مهم است که چه نوع رفتاری با دخترانشان داشته باشند و البته در کنارش نحوه رفتار پدر با همسر خود که مادر دختر باشد نیز در انتخاب‌های آتی دختران مهم است چرا که اگر پدر الگوی…