مرور برچسب

فرزندان

قاطعیت والدین چیست ؟ والدین مقتدر چه فرزندانی تربیت می کنند

 قاطعیت والدین چیست ؟ والدین مقتدر چه فرزندانی تربیت می کنند این سوالی است که در سبک های فرزندپروری میتوان برای آن پاسخ مناسبی یافت  به گزارش قاصدک خبر؛ خیلی از والدین پیش از فرزنددار شدن یا حتی در دوران فرزندپروری این سوال

پدران بدهکار و فرزندان طلبکار

به گزارش قاصدک خبر؛ «احساس تعلق خانوادگی» از جمله احساس تعلق‌های مهم است که در آن افراد خانواده با این احساس تعلق می‌توانند رابطه معنادار و رضایت بخشی با افراد مهم زندگی‌شان برقرار نمایند. به اعتقاد «گلاسر» نداشتن رابطه و پیوند