مرور برچسب

غذاخوردن کودکان اتیسم

تغذیه کودکان اتیسم

کودکان اتیسم ممکن است رفتار‌ها را تکرار کنند یا علایق محدودی داشته باشند. این نوع رفتار‌ها می‌تواند بر عادات غذایی و انتخاب غذا تأثیر بگذارد که منجر به نگرانی‌های بهداشتی شود