مرور برچسب

عصای سفید

داستان یک عصا/ بازخوانی قوانین عصای سفید

گفته می شود که وقتی جمیز بیگز عکاس انگلیسی در سال ۱۹۲۱ میلادی براثر حادثه ای نابینا شد عصای سفیدی را ساخت که بتواند از آن در رفت و آمد خود استفاده کند رنگ سفیدش هم به این دلیل انتخاب کرده است که برای همگان واضح وسریعا قابل دید و تشخیص است