مرور برچسب

طلاق

تاب آوری زنان پس از طلاق و نگاهی به عوامل موثر آن

خانواده و رخداد طلاق از جمله پدیده های چند وجهی و پیچیده است خانواده عنصر اصلی و اساسی جامعه است و تمام كاركرد های جامعه به نوعی وابسته به خانواده است. این نهاد قدیمی بر اثر عوامل مختلفی دچار آسیب های زیادی می شود كه یكی از این آسیب ها…

نشانه های جدایی همسران

شاید هنوز در کنار یکدیگر زندگی کنند، اما دیگر علاقه ایی به هم ندارند. فرد ناراضی ممکن است یک مرحله سوگواری را به خاطر از دست دادن روابط شان بگذراند و به پایان رابطه برسند. بعد ازاین، ممکن است رابطه تمام شود و همدیگر را ترک کنند. اما اگر…